0
0

Storyn om Frank

Det här är Frank. Han är materialchef på sitt företag, men systemet de använder kostar onödigt mycket pengar och tid. Vad Frank behöver är ett smartare, smidigare och mer kostnadseffektivt sätt att lagra, hantera och komma åt detaljer.

På Smart Storing designar och tillverkar vi smarta lösningar som bidrar till lägre lagringskostnader, möjligheten att plocka upp detaljer snabbare och en bättre ergonomisk arbetsmiljö.

Se filmen om Frank, det tar bara några minuter och lär dig mer om hur du kan spara pengar på fem sätt.

Spara pengar på 5 sätt

Exempel 1

Smart Storing betyder att du kan lagra fler saker på mindre utrymme. Lager och produktionsytor har ofta pallställ som innehåller mycket luft och outnyttjat lagerutrymme Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvutrymme och ökar din lagerkapacitet. Varför bygga ut när du kan använda dina lokaler på ett smartare sätt?
Utdragsenheter, industrimoduler som t.ex. våra populära Industribyråer och andra utdragbara plan är en nyckelfunktion i ett modernt, rationellt förvaringssystem.

Spara utrymme och lagerkostnader

Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvutrymme och

ökar din lagerkapacitet. Varför bygga ut när du kan använda dina lokaler på ett smartare

sätt?

Tradionella lager är ofta fulla av pallställ som innehåller en hel del outnyttjat utrymme. Materialhanteringsprodukter som är dimensionerade och designade för att passa ett exakt behov,

hjälper till att få din materialhantering att fungera. Utdragsenheter är en nyckelprodukt i ett modernt, rationellt förvaringssystem.

Traditionellt pallställ

Endast 3 eller 6 manuella artikelplatser
är möjliga, eftersom
du måste lämna utrymme mellan pall
och nästa nivå för att få åtkomst i varje pall.

Med utdragsenheter...

…komprimeras plockhöjden och du får en extra nivå, vilket ger dig 9 pallplatser.
och ett ergonomiskt plock med en armlängs avstånd.

Med industribyråer...

…får du in ytterligare två nivåer med utdragbara plan
Denna lösning ger 15 plockpositioner på samma yta.

Exempel 2

Att plocka artiklar från pallar i pallställ tar ofta lång tid. Behöver pallen lyftas ner uppstår väntetid innan en truckförare kan hjälpa till – knappast ett effektivt arbetssätt. Med utdragsenheter kan en person snabbt plocka detaljer, även de som ligger långt in på pallen.

Spara plocktid

Att plocka artiklar från pallar i pallställ tar ofta lång tid. Ofta måste en gaffeltruck användas för att lyfta ner en pall innan
innan du kan plocka dina artiklar Det betyder att plockaren står sysslolös medan han väntar på en truckförare.
Sedan sitter truckföraren sysslolös medan han väntar på plockaren.. Resultatet blir slöseri med arbetstid.
Med utdragsenheter på en vettig kan att en ensam arbetare få omedelbar tillgång till godset
och nödvändiga artiklar. Det finns ingen väntetid på trucken om den är otillgänglig och inget slöseri med personaltid.

Exempel 3

Eftersom Smart Storings utdragsenheter gör att detaljer enkelt kan plockas manuellt av en person, minskar trucktrafiken. Mindre trucktrafik ger minskade arbets-, service- och driftskostnader och i en del fall kan även antalet truckar minskas. Att ha god tillgång till ditt lager gör det lättare att hålla ordning och reda. Jobbar du med 5S är detta en förutsättning. När saker är lätta att hitta, läggs mindre tid på att leta efter dem, färre föremål skadas och orderplockningen blir effektivare.

Spara på interna transporter

truckar. Eftersom Smart Storings utdragsenheter gör att detaljer enkelt kan plockas manuellt av en person,
minskar trucktrafiken. Mindre trucktrafik ger minskade arbets-, service- och driftskostnader och i en del fall kan även antalet truckar minskas.
Med god tillgång till artiklar är det lättare hålla ordning och reda.

En smart förvaring är mer kompakt vilket gör plocket lättare

När artiklar är lätta
att hitta, går det åt mindre tid att söka efter dom, färre artiklar blir skadade, och orderplocket
blir mer effektivt.

Exempel 4

Eftersom lagertätheten kan vara mycket högre med utdragsenheter och industribyråer, kan gångavståndet mellan lagervaror också minskas, vilket sparar ännu mer tid. Detta är särskilt viktigt i verksamheter som har hög plockfrekvens, som t.ex. distributionslager och e-handel. Se hur Smart Storing minskar gång- och plockavstånd: Ett exempel med 30 plockpositioner med olika layouter

Spara på gångavstånd

Eftersom lagertätheten kan vara mycket högre med utdragsenheterr, kan gångavstånd
mellan artiklar också reduceras, vilket sparar ännu mera tid.

Spara på gångavstånd

Ett exempel med 30 plockplatser i olika layouter

Exempel 5

Vi behöver alla ta hand om vår personal, värdesätta deras utbildning och erfarenhet genom att se till att vi håller oss friska. Ergonomi är inte längre en lyx – det är en viktig aspekt för alla företag och har stor inverkan på lönsamheten. Den enskilt största orsaken till arbetsplatsskador oavsett bransch, som utgör 25% av kostnaderna, är skador som beror på att man lyft, skjutit på, dragit, hållit eller burit någonting. Smart Storings lagerlösningar är utformade så att de anställda slipper använda sina kroppar på ett sätt som kan leda till skador. Lättillgängliga förvarings- och plocksystem leder till färre påfrestningar och skador för personalen. Ofta är personalen ett företags bästa tillgång. Spara pengar genom att hålla den i trim!

Spara kostnader för arbetsplatsskador

Det är dyrt att anställa. Vi behöver alla ta hand om vår personal och värdesätta deras utbildning och
arbetsförmåga genom att hålla dem friska. Ergonomi är inte längre en lyx – det är en viktig aspekt
för alla företag och har stor inverkan på den totala lönsamheten,

Den enskilt största orsaken till arbetsskador

i alla företag, står hela 25% av den direkta kostnader,
av “överansträngning”, definierat som skador orsakade av att lyfta, knuffa, dra, hålla och bära.
Böja, snubbla, halka och falla står för det mesta av resten. Smarta förvaringslösningar
är utformade för att undvika behovet för personal att använda sin kropp på ett sätt som kan leda till skada från
dessa orsaker.