DESIGN OCH KONSTRUKTION

Design och teknik är grundläggande faktorer för vår framgång Vi använder ett 3D-baserat CAD-system i vårt designarbete. – Inte bara för vår egen skull, utan också för att ha möjlighet att dela ritningar och datorgenererade bilder med våra kunder. När det är möjligt kan vi också göra simuleringar. vilket sparar tid och kostnader, eftersom vi behöver tillverka färre prototyper. Vi kan presentera exakt vad du kommer att få, redan på konstruktionsstadiet! Produktionen görs i vår egna fabrik på Orust, vilket gör att vi har kontroll över hela processen. På så sätt kan vi erbjuda effektiv service och en hög kvalité.

Hela vårt produktsortiment tillverkas av noga utvalda material. Genom att bara köpa in högkvalitetsstål, försäkrar vi oss om en jämn och förutsägbar kvalitet. Att välja kullager av rätt kvalitet för styrka och tillförlitlighet är också centralt för att våra utdragsenheter ska fungera korrekt och hålla länge. Våra tillverkningsarbetare har sina egna specialområden, men delar på ansvaret när det gäller kvalitetskontroller och att förbättra produktionsmetoderna. Där det är möjligt kör vi även simuleringar, till exempel för lasttestning, vilket sparar tid och kostnader för att göra prototyper och gör att vi kan erbjuda kortare ledtider till ett bättre pris. Tillverkningen sker på plats i vår egen fabrik i Sverige, så vi har kontroll på hela processen. På detta sätt kan vi erbjuda en effektiv produktion av produkter med hög kvalité.

Säkerhet är ingen tillfällighet

Vi tar säkerheten på allvar! Vi vill inte att människor ska skadas, och vi vet också att osäkra metoder och utrustning kostar pengar i form av förlorad tid, sjuklön, minskad effektivitet, och i värsta fall böter.

Redan på designstadiet tänker vi på säkerheten. Enheterna är utformade så att de är solida och stabila. Många av våra produkter kan dessutom utrustas med säkerhetslås som gör att bara en enhet kan dras ut i taget, för att undvika risk för tippning eller överlastning.

Högkvalitativt stål och konsekvent svetsning

Att använda högkvalitetsstål med kända och konstanta egenskaper bidrar också till säkerheten hos våra produkter. De får då inga svaga punkter där metallen riskerar att få utmattningsbrott och vi kan på ett korrekt sätt förutse hur mycket lastning som våra produkter kommer att klara av totalt. Vi är även noga med svetsningen. Våra fastställda lastmängder har en stor säkerhetsmarginal. Vi gör överlastningstest med upp till dubbel last för att försäkra oss om att våra produkter är säkra till och med om de överlastas till den grad att de går sönder. Hela vårt sortiment är också utformat med tanke på ergonomiska aspekter. Tunga lyft och obekväma sträckmoment undviks.

Handtag är placerade på sådan ställen att tunga laster kan förflyttas effektivt och utan ansträngning. Arbetsytor sitter i lagom höjd.