0
0

Faktura

Vid betalning med faktura tillämpar vi 20 dagars kredit. Vi gör en kreditbedömning av alla nya kunder innan leverans.

Förskott

Vid förskottsbetalning levereras produkterna när beloppet är verifierat på vårt bankgiro.

Please contact us for more information.