0
0

Faktura

Vid betalning med faktura tillämpar vi 30 dagars kredit. Vi gör en kreditbedömning av alla nya kunder innan leverans. Vi gör en kreditbedömning av alla nya kunder innan leverans.

Förskott

Vid förskottsbetalning levereras produkterna när beloppet är verifierat på vårt bankkonto.

Kontakta oss för mer information..