Produktionslinjer & produktionsområden

Gavelmonterade utdragsenheter

För att din produktion ska bli så effektiv som möjligt, har vi system som anpassas efter arbetsplatsens behov. Vi bygger moduler för att du ska kunna optimera varje meter utefter produktionsyta, lager och för en lean produktion. Vi har utvecklat en serie produkter med rullister, utdragsenheter, utdragbara plan och produkter som lutar eller kan tiltas, kan användas i industrin vid produktionsytor såväl som på lagret. Gavelhängda utdragsenheter hängs direkt i pallställets stolpar utan något behov av bärbalkar vilket spara plockhöjd. Sidoskenorna på enheten är bultad i stolparna, den övre vagnen glider i dessa och bär lasten.

Materialfasader

Med rullister och avdelare i FIFO-gravitationsplan finns det möjlighet att lagra plastlådor eller kartonger i ett så kallat FIFO-system. FIFO = First In First Out Att kunna kombinera förvaringslösningar som gör att materialet automatiskt kommer fram till den som plockar kan vara avgörande för att uppnå god ergonomi och effektivitet. Med hjälp av rullar och plan som lutar får du plockfasader som löser detta problem för plastlådor och kartonger. På samma gång får du en god överblick över alla komponenter