0
0

Storyn om Frank

Det här är Frank. Han är materialchef på sitt företag, men systemet de använder kostar onödigt mycket pengar och tid. Vad Frank behöver är ett smartare, smidigare och mer kostnadseffektivt sätt att lagra, hantera och komma åt detaljer.

På Smart Storing designar och tillverkar vi smarta lösningar som bidrar till lägre lagringskostnader, möjligheten att plocka upp detaljer snabbare och en bättre ergonomisk arbetsmiljö.

Exempel 1

Smart Storing betyder att du kan lagra fler saker på mindre utrymme. Lager och produktionsytor har ofta pallställ som innehåller mycket luft och outnyttjat lagerutrymme Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvutrymme och ökar din lagerkapacitet. Varför bygga ut när du kan använda dina lokaler på ett smartare sätt?
Utdragsenheter, industrimoduler som t.ex. våra populära Industribyråer och andra utdragbara plan är en nyckelfunktion i ett modernt, rationellt förvaringssystem.

Spara utrymme och lagerkostnader

Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvyta och/eller ökar din lagringskapacitet. Varför utöka när du helt enkelt kan använda ditt befintliga utrymme på ett smartare sätt?

Tradionella lager är ofta fulla av pallställ som innehåller en hel del outnyttjat utrymme. Förvaringsenheter som är dimensionerade för att passa dina exakta behov hjälper till att få ditt utrymme att fungera för dig. Utdragsenheter är en nyckelprodukt i ett modernt, rationellt förvaringssystem.

Fp hem 01
Pallet racking

Traditionellt pallställ

Endast 3 eller 6 manuella plockpositioner är möjliga, eftersom du måste lämna utrymme för åtkomst till varje lager.

Med utdragsenheter...

Med ett extra lager har du nu 9 plockpositioner – OCH inom räckhåll.

Pallet racking pull out unit
Pallet racking compact storage

Med industribyråer...

Med två extra hyllor med pallkragar på hyllorna har du nu 15 plockplatser i samma utrymme.

Exempel 2

Att plocka artiklar från pallar i pallställ tar ofta lång tid. Behöver pallen lyftas ner uppstår väntetid innan en truckförare kan hjälpa till – knappast ett effektivt arbetssätt. Med utdragsenheter kan en person snabbt plocka detaljer, även de som ligger långt in på pallen.
613655770 scaled

Spara plocktid

Att plocka artiklar från pallar i pallställ tar ofta lång tid. Ofta måste en gaffeltruck användas för att lyfta ner en pall innan komponenter kan plockas. Det betyder att plockaren står sysslolös medan han väntar på en truckförare.
Sedan sitter truckföraren sysslolös medan han väntar på plockaren.. Resultatet blir slöseri med arbetstid.
Utdragbara enheter på en vettig höjd gör att en ensam arbetare kan få omedelbar tillgång till de varor eller komponenter som behövs. Det finns ingen väntetid på trucken om den är otillgänglig och inget slöseri med personaltid.

Exempel 3

Eftersom Smart Storings utdragsenheter gör att detaljer enkelt kan plockas manuellt av en person, minskar trucktrafiken. Mindre trucktrafik ger minskade arbets-, service- och driftskostnader och i en del fall kan även antalet truckar minskas. Att ha god tillgång till ditt lager gör det lättare att hålla ordning och reda. Jobbar du med 5S är detta en förutsättning. När saker är lätta att hitta, läggs mindre tid på att leta efter dem, färre föremål skadas och orderplockningen blir effektivare.

Spara på gångavstånd

Eftersom staplingstätheten kan vara mycket högre med kompakta utdragbara enheter, kan gångavstånden mellan föremålen också minskas, vilket sparar ännu mer tid.

Walking distance saving
Redusce walking distance

Spara på gångavstånd

Ett exempel med 30 plockplatser i olika layouter

Exempel 4

Eftersom lagertätheten kan vara mycket högre med utdragsenheter och industribyråer, kan gångavståndet mellan lagervaror också minskas, vilket sparar ännu mer tid. Detta är särskilt viktigt i verksamheter som har hög plockfrekvens, som t.ex. distributionslager och e-handel. Se hur Smart Storing minskar gång- och plockavstånd: Ett exempel med 30 plockpositioner med olika layouter
Internal transports warehouse

Spara på interna transporter

Gaffeltruck. Mindre användning av gaffeltruckar innebär tidsbesparing, lägre underhållskostnader, en potential för minskning av antalet lastbilar och lägre arbetskostnader. Mindre trucktrafik ger minskade arbets-, service- och driftskostnader och i en del fall kan även antalet truckar minskas.
Med god tillgång till artiklar är det lättare hålla ordning och reda.

En smart förvaring är mer kompakt vilket gör plocket lättare

När föremålen är lätta att hitta och få tag i går mindre tid åt att leta efter dem, färre föremål skadas och orderplockningen är effektivare.

Fp hem 02

Exempel 5

Vi behöver alla ta hand om vår personal, värdesätta deras utbildning och erfarenhet genom att se till att vi håller oss friska. Ergonomi är inte längre en lyx – det är en viktig aspekt för alla företag och har stor inverkan på lönsamheten. Den enskilt största orsaken till arbetsplatsskador oavsett bransch, som utgör 25% av kostnaderna, är skador som beror på att man lyft, skjutit på, dragit, hållit eller burit någonting. Smart Storings lagerlösningar är utformade så att de anställda slipper använda sina kroppar på ett sätt som kan leda till skador. Lättillgängliga förvarings- och plocksystem leder till färre påfrestningar och skador för personalen. Ofta är personalen ett företags bästa tillgång. Spara pengar genom att hålla den i trim!

Spara kostnader för arbetsplatsskador

Det är dyrt att anställa. Vi behöver alla ta hand om vår personal och värdesätta deras utbildning och erfarenhet genom att hålla dem friska. Ergonomi är inte längre en lyx – det är en viktig aspekt av alla företag och har stor inverkan på de totala vinstmarginalerna.

Workplace injurence 2
Workplace injurence 2 2

Den enskilt största orsaken till arbetsskador

I alla företag, som står för 25 % av de direkta kostnaderna, är “överansträngning”, definierad som skador orsakade av att lyfta, trycka, dra, hålla och bära.
Böja, snubbla, halka och falla står för det mesta av resten. Smarta förvaringslösningar är utformade för att undvika behovet av personal att använda sin kropp på ett sätt som kan leda till skador av dessa orsaker.