Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvyta och/eller ökar din lagringskapacitet. Varför utöka när du helt enkelt kan använda ditt befintliga utrymme på ett smartare sätt?

Tradionella lager är ofta fulla av pallställ som innehåller en hel del outnyttjat utrymme. Förvaringsenheter som är dimensionerade för att passa dina exakta behov hjälper till att få ditt utrymme att fungera för dig. Utdragsenheter är en nyckelfunktion i ett modernt, rationellt förvaringssystem. Balkmonterade utdragsenheter är monterade på tvärbalkarna mellan pallställens stolpar. Enhetens underram skruvas fast i den bakre bärbalken och den övre ramen löper på underdelen med hjälp av kullager. Normalt hanteras pall på enheterna, men med ett plåtplan blir det möjligt att lagra plastlådor, kartonger eller lösa detaljer direkt på enheten. Att kunna dra ut pallen ur pallstället ger säker, snabb och enkel tillgång till dina komponenter.

Vi har enheter med lastkapaciteter upp till 1500 kg och i många utföranden för att passa dina krav. De kan användas till alla pallstorlekar och typer – trä, stål eller plast spelar ingen roll. De flesta enheterna finns i en version för lastning från baksidan, så man kan separera plockpersonal från trucktrafik.