0
0
Golvmonterade utdragsenheter passar under pallställ och är kompatibla med nästan alla typer av pallställ, men kan även användas som fristående enheter.

De är fixerade vid golvet med bultar genom golvskenor, vilka fungerar som styrskenor för den övre ramen som rullar på kraftiga kullager bak, och kraftiga hjul fram. Att kunna dra enheterna ut ur pallstället möjliggör en säker och enkel åtkomst till lagrade produkter!

Kostnadsbesparande ergonomi är i främsta rummet med golvmonterade utdragsenheter, som med alla Smart Storings konstruktioner. Varje modell använder rätt storlek och antal av kvalitetskullager, så att de är starka, pålitliga och lätt glider ut och in. Styrskenor ser till att enheterna rullar ut rakt, och kan skjutas tillbaka in igen utan extra motstånd. (Byrålådseffekt)

En säkerhetsspärr låser automatiskt när enheten är i inskjutet läge. Denna ser till att enheten är låst och stabil när du lastar pallen med t.ex. en truck. Den förhindrar också enheten från att oavsiktligt åka ut från den andra sidan av pallstället. (Den här funktionen är särskilt viktigt när du använder baklastade enheter eller enheter placerade i ett dubbelrack, där de kan köras på bakifrån vid lastning av motsatt enhet).