0
0

Golvmonterade utdragsenheter passar under pallställ och är kompatibla med nästan alla typer av pallställ, men kan även användas som fristående enheter.
De fästs i golvet med bultar genom golvskenor, som fungerar som styrskenor för den övre ramen, som rullar på kraftiga kullager bak, och kraftiga hjul fram. Att kunna dra ut enheterna ur pallstället möjliggör säker och enkel åtkomst till lagrade produkter! Kostnadsbesparande ergonomi är en primär faktor med FM-enheter, som med alla Smart Storing-designer. Kostnadsbesparande ergonomi är en primär faktor med FM-enheter, som med alla Smart Storing-designer.

En säkerhetsspärr låser automatiskt när enheten är i inskjutet läge. Denna ser till att enheten är låst och stabil när du lastar pallen med t.ex. en truck. Den förhindrar också enheten från att oavsiktligt åka ut från den andra sidan av pallstället. (Den här funktionen är särskilt viktigt när du använder baklastade enheter eller enheter placerade i ett dubbelrack, där de kan köras på bakifrån vid lastning av motsatt enhet).