0
0

Att vara välorganiserad är nyckeln till att uppnå effektivitet inom tillverknings- eller verkstadsindustrin nuförtiden, inte bara när det handlar om just-in-time-tillverkning. Tiden man lägger på att leta efter och hämta artiklar från ett ineffektivt planerat lager är ofta underskattad. Här kan de stora besparingarna göras – genom att använda marknadens smartaste lagerlösningar.