Inom tillverkningssektorn är plockning och sammansättning av materialsatser från pallar med pallkragar en vanlig arbetsuppgift, särskilt inom branscher som bilindustrin där komponenter anländer på pallar från olika leverantörer. För att förbättra arbetsflödet och minska belastningen på arbetstagarna har metoder som att luta pallarna vid plockning från pallkragar blivit vanliga.

Det är också en fördel om man kan dra ut pallar med pallkragar för att uppnå en mer ergonomisk plockfrekvens. Enligt forskare vid Chalmers University of Technology är det viktigt att undvika att plocka från stora förpackningar, såsom pallar med pallkragar, för att minska påfrestningen på kroppen. Genom flera studier har forskare undersökt hur denna arbetsuppgift kan effektiviseras och förbättras. Mätningar gjorda vid Volvo Lastvagnar har visat att det finns skillnader i belastning beroende på plockarens längd.

Även om långa plockare har fördelen av att nå alla komponenter på pallen, kan belastningen på deras kropp vara högre i vissa situationer jämfört med korta plockare. Korta plockare har å andra sidan fördelen att enklare nå komponenter nära kroppen, såsom vid emballagets närmaste kortsida. Det är viktigt att notera att arbetsgivare inte får diskriminera baserat på kroppslängd enligt arbetsdomstolens beslut i ett specifikt fall där en arbetsgivare krävde en viss kroppslängd för rekrytering av bilbyggare.

Det är därför viktigt att utforska och erbjuda lösningar som passar både korta och långa personer för att skapa en arbetsmiljö som är säker och effektiv för alla. Att ta hänsyn till olika kroppstyper och ergonomiska faktorer kan leda till förbättringar i arbetsprocesserna och trivseln för alla anställda.

114288673
Forvaring system for lean produkter hog upplosning