0
0

Formsprutnings- och stansverktyg kräver speciell hantering. De är dyra och går lätt sönder, så när de ska bytas ut på ett snabbt och enkelt sätt under tillverkningsprocessen, är det viktigt att de är säkert förvarade, ett och ett, på en ren plats nära arbetsstationen. De brukar också vara tunga och svåra att hantera på ett ergonomiskt bra sätt. Vår tunga verktygsförvaring löser allt detta. Liknande problem finns inom flygplanstillverknings- och energiförsörjningsindustrin.