Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvutrymme och ökar din lagerkapacitet. Varför bygga ut när du kan använda dina lokaler på ett smartare sätt?
Traditionella lager är ofta fulla av pallställ som innehåller en hel del outnyttjat utrymme. Materialhanteringsprodukter som är
dimensionerade och designade för att passa ett exakt behov, hjälper till att få din materialhantering att fungera.

Utdragsenheter är en nyckelprodukt i ett modernt, rationellt förvaringssystem.
Isp 6812

”Vi är mycket nöjda
med Smart Storings
virkesförvaring
och supporten vi
fått.”

Placeholder
Niklas Jokumsen
XL Bygg