Balkmonterade utdragsenheter

Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvyta och/eller ökar din lagringskapacitet. Varför utöka när du helt enkelt kan använda ditt befintliga utrymme på ett smartare sätt? Tradionella lager är ofta fulla av pallställ som innehåller en hel del outnyttjat utrymme. Förvaringsenheter som är dimensionerade […]