0
0

Balkmonterade utdragsenheter

Med våra produkter kan du få plats med fler artiklar på en mindre yta. Detta frigör värdefullt golvutrymme ochökar din lagerkapacitet. Varför bygga ut när du kan använda dina lokaler på ett smartaresätt?Tradionella lager är ofta fulla av pallställ som innehåller en hel del outnyttjat utrymme. Materialhanteringsprodukter som är dimensionerade och designade för att passa […]